İspanya'da Yeni Cipli Ehliyetler Geçerli mi?

İspanya'da Yeni Cipli Ehliyetler Geçerli mi? İspanya ile ülkemiz arasında Yeni sürücü belgelerinin geçerlilliği konusunda henüz yeni bir düzenleme yapılmadı. Eski ehliyet ile ilgili uygulaya göre ise;
İSPANYA
Türkiye Cumhuriyeti İle İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma 05 Nisan 2009 tarihinde imzalanmış 11.11.2010 tarih ve 27756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, İspanya tarafındaki onay işlemleri 26.04.2011 tarihi itibariyle tamamlanmış ve uygulamaya başlanılmıştır. Sürücü belgesinin geçerli kabul edilmesinin talep edildiği Devletin ulusal mevzuatında belirlenen süre boyunca, geçici olarak kullanma iznine sahiptir. İki Devletten birinde düzenlenmiş sürücü belgesi hamili, diğer Devletteki ikamet iznini, o ülkenin geçerli kanunlarına göre almış ise, Türk ve İspanyol Sürücü Belgeleri Sınıfları Karşılaştırma Tablosuna uygun olarak değiştirilebilmektedir.

Yeni Tip Sürücü Belgesi İsviçre'de Geçerli mi?

Yeni Tip Sürücü Belgesi İsviçre'de Geçerli mi?Yeni ehliyetler isviçrede geçerli mi? Türkiyede dağıtılan yeni tip sürücü belgeleiri yani cipli ehliyetler İsviçre'de geçerli mi? Henüz isviçre ile ülkemiz arasında yeni ehliyetlerin geçerlilliği hakkında bir düzenlemeye gidilmedi eski ehliyetlerin geçerliliği konusu ise şu şekildedir;

İSVİÇRE
Çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla İsviçre’de bulunan vatandaşlarımızın sürücü belgesi 12 ay süreyle geçerli kabul edilmektedir. 12 ay sonra İsviçre sürücü belgesi almak zorundalar, bunun için kısa bir kontrol kursuna tabi tutulmakta olup, kursu başarı ile tamamlayanlara İsviçre sürücü belgesi verilmekte olup, başarısız olanlar ise mutad sürücü belgesi edinme sürecine tabi tutulmaktadır.

Üç yıldan az bir süre önce alınan sürücü belgesi sahipleri üç yıllık sürenin sonuna kadar kontrol kursuna tabi tutulmak kaydıyla bir deneme sürücü belgesi edinmeleri gerekmektedir.

Yeni Türk Ehliyeti İskoçya'da Geçerli mi?

Yeni Türk Ehliyeti İskoçya'da Geçerli mi?Ynitip Sürücü Belgeleri ile skoçya'da araba kullanabilirmiyim? Yeni tip cipli ehliyetler iskoçya'da geçerli mi? henüz yeni ehliyetlerin iskoçyada geçerliliği üzerine yeni bir düzenleme yok mevcut uygulamaya göre ise;
İSKOÇYA
Türk sürücü belgesine sahip ziyaretçiler, sürücü belgesinin geçerli olması şartıyla azami 3.5 ton ağırlığında ve 8 yolcu kapasiteli araçlarını İskoçya’ya giriş yaptıkları tarihten itibaren 12 ay süresince kullanabilir. Ancak, sadece İskoçya dışında kayıtlı bulunan ve ülkeye getirilen ağır motorlu araçları kullanabilirler.

Yerleşikler, geçerli bir sürücü belgesinin bulunması koşuluyla, sürücü belgelerinde belirtilen tipte araçları İskoçya’ya geldikleri tarihten itibarin 12 ay süreyle kullanabilirler.
Bu sürenin dolması halinde geçici İskoçya sürücü belgesi almaları ve 12 aylı süre dolmadan sürücü belgesi sınavını geçmeleri gerekmektedir.

Yeni Ehliyetler (Sürücü Belgesi) İtalya'da Geçiyor mu?

Yeni Ehliyetler (Sürücü Belgesi) İtalya'da Geçiyor mu?
Yeni ehliyet alan vatandaşlarımız ehliyetlerin uluslararası standarta ve AB ülkelerinde geçerli olduğunu biliyor.Ama ehliyetlerin yurtdışında geçerli olabilmesi için öncelikle ülkemizin yeni ehliyetleri yurt dışında tanıtması ve ab lkeleriyle yeni ehliyetler üzerinden yeni düzenlemelerein yapılmasını sağlaması gerekmektedir.Peki avrupa Birliği üyesi olan italya'da yeni ehliyetler geçerli olacak mı henüsz İtalya ile bu konuda bir düzenleme yok eski uygulama ya göre ise;
İTALYA
Ülkemizden verilen sürücü belgeleri İtalyan sürücü belgesi ile değiştirilmektedir.
Ülkemiz “E” sınıfı sürücü belgeleri İtalya’da “D” sınıfı olarak kabul edilmekte ve Çekici (TIR) sürücüleri İtalya’da araçlarını kullanamamakta, kendilerine İtalya’da sınava girerek “E” sınıfı sürücü belgesi almaları telkin edilmekte, birçoğunun sürücü belgesine bu nedenle el konulmaktadır.

Emniyet genel Müdürlüğü Yeni Sürücü Belgesi Düzenleme İşlemleri

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

Yeni tip sürücü belgesi almak, değiştirmek ve yenilemek isteyen vatandaşlar, 01/01/2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün surucurandevu.egm.gov.tr internet adresinden istedikleri trafik tescil birimlerinden randevu alabileceklerdir.

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri

1. Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)

2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3. Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)

4. Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

6. Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu Konulu Yazı

Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu Konulu Yazı; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu Konulu Yazı aşağıdadır;

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 97577848/476.01
Konu : Sürücü Sağlık Raporu
Kod Tablosu- Beyan Formu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi kapsamında
İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken hazırlanan “Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” 26/09/2006 tarih ve 26301 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Karayolu Trafiği Konvansiyonuna ülkemizin de taraf olmasına imkan sağlayan “Uygun
Bulma Kanunu” 25/04/2012 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 08/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinde 12/07/2013 tarihli ve 6495

Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kodlar Tablosu

Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kodlar Tablosu
SÜRÜCÜ/SÜRÜCÜ ADAYI VE ARAÇLARA İLİŞKİN KOD TABLOSU
(01/01/2016)
a) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR
01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması
01.01. Gözlük
01.02. Kontakt Lens(ler)
01.05. Göz siperi
01.06. Gözlük veya kontakt lensler
01.07. Kişiye özel optik aygıt
02. İşitme desteği/iletişim desteği
03. Uzuvlara yönelik protez/ortez
03.01 Kol/kollar için protez/ortez
03.02 Bacak/bacaklar için protez/ortez
47. İki tekerlekli araç kullanamaz
61. Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce)
64. Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.
101. Monoküler
102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz
103. Sağlık raporu yenileme süreleri
103.01 Üç ayda bir sağlık kontrolü
103.02 Altı ayda bir sağlık kontrolü
103.03 Yılda bir sağlık kontrolü

Araç Sürücülerinin Kara Yollarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Araç Sürücülerinin Kara Yollarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar. Yeni ehliyet alacak sürücü adayları aracınız ile kara yoluna çıkarken en çok neyi dikkat etmelisiniz? Kara ylunda seyir halinde olan sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar emniyet Genel Müdürlüğünü Eğitim notlarından alınmıştır:

Aracımızı Karayolunun Neresinde Sürmeliyiz?

Şimdiki konumuz, taşıtların yolun neresinde sürüleceğini bilmekle ilgilidir. Ayrıca, bu konuda karşılaşılabilecek risklerin neler olduğu üzerinde durulacaktır.

Bu konu çok basit gibi görünüyor ama kazaların çok önemli bir kısmını taşıtların yolun neresinden gitmesi gerektiğini bilmeyenler tarafından yapıldığını biliyor muydunuz?

(Yansı-7’yi göster) Taşıtınızı yolun neresinden süreceğinizi bilmeniz, sizi bir çok beklenmeyen tehlikeden koruyacaktır. Ülkemizde trafik sağdan akmaktadır. Ancak aracınızı yalnız sağ şeritte sürmek de bazı özel durumlarda olası risklerin bertaraf edilmesini maalesef sağlayamamaktadır.

Araçlarda Fren Kontrolü ve Fren Bakımı Nasıl Yapılır?

Araçlarda Fren Kontrolü ve Fren Bakımı Nasıl Yapılır? Sürücüler güvenle araç kullanmanız ve aracınız ile kaza yapmadan güvenle seyahat etmeniz dolayısı ile can ve mal kaybının önüne geçmeniz için dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri aracınızın fren ve balatalarının bakımı ve kontrolüdür.Emniyet Genel Müdürlüğünün Resmi Web sayfasınından alınan bilgiye göre fren kontrolü ve bakımı nasıl olmalıdır?

Frenleri Nasıl ve Ne Zaman Kontrol Etmeliyiz?

Güvenli sürüş tekniklerinden bir de frenlerin nasıl kontrol edilmesi gerektiği üzerinedir.

Sizce, iyi bir sürücü frenlere ne kadar güvenmelidir? Frenlere basmanın kurallarını, acaba ehliyeti olan herkes biliyor mu?

Hareket halindeki bir taşıtı durduracak tek düzenek fren sistemidir. Bu nedenle, frenin yapısı ve kontrol edilmesi son derece önemlidir.

Araç Kullanırken Güvenli Direksiyon Tutuş Şekli Nasıl olmalıdır?

Araç Kullanırken Güvenli Direksiyon Tutuş Şekli Nasıl olmalıdır?Doğru araç sürüş tekniği olarak direksiyon tutuş tekniği nasıl olmalıdır.Yeni ehliyet alacak sürücü adayları ehliyet direksiyon sınavlarında en çok karşınıza çıkacak hususlardan biride Araba Kullanırken Direksiyon Nasıl tutulur? Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili eğitim notlarından alınan bilgiye göre direksiyon nasıl tutulmalıdır?

Kollarımızın Direksiyon Tutuş Pozisyonu Nasıl Olmalıdır?

Güvenli sürüş tekniklerinden biri de direksiyon tutuş pozisyonumuzdur. Şimdi direksiyonu tutarken ellerimizin ve kollarımızın pozisyonunun nasıl olması gerektiğini tartışalım.

Dikkat ettiniz mi? Bir çok sürücünün direksiyonu tutuş biçimi farklıdır. Acaba hangisi doğru?

İnsan hayatına değer veren ve millî serveti koruyan iyi bir sürücü, öncelikle aracının teknik kapasitesini bilmek zorundadır. Hızlanma, yavaşlama, frenleme, manevra, yol tutuş, denge, vb. teknik kabiliyetler, araçtan araca değişmektedir.