İl sağlık Müdürlüğü Özürlü Sürücü Sağlık Raporu Komisyonu Çalışmaları

İl sağlık Müdürlüğü Özürlü Sürücü Sağlık Raporu Komisyonu Çalışmaları
Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu Karar Kısmı:
İlk başvuruyu değerlendiren Pratisyen Tabip/Aile Hekimlerince, uzman tabip/tabiplerin değerlendirilmesi için sevk edilen Sürücü ve Sürücü Adayı vatandaşlarımızın; İlgili uzman tabip/tabipler tarafından muayenesi sonrası, kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda: Tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek, kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilecektir.
İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan komisyonca, özel tertibatlı araç kullanması kanaatine varılan Sürücü Adayı/Sürücü hakkında özel tertibat kod numarası, hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği hakkında kararı verilir. Belirtilen kısıt ve tertibat kodları işlenir.

Sürücü/sürücü adayı, İl Sağlık Müdürlüğüne vereceği dilekçe ile rapora itiraz edebilir. İl Sağlık Müdürlüğünce hakkında karar verilebilmesi için raporun olumsuz olmasına neden olan uzmanlık dalı/dallarındaki her uzmanlık dalı için 3’er uzman tabibin bulunduğu hastaneye sevk edilir.

Tüm basamaklarda yapılan işlemlere ait, tarih, protokol, imza, kaşe ve işaretlenmesi gerekli yerlere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu Üyesi Hekimlerimiz, Aile Hekimi ve Uzman Hekim Meslektaşlarımızın; Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu iş ve işlemlerine yönelik belirttikleri diğer hususlar;
- Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu Formunun 1. Bölümünde sürücü adaylarının hangi sınıf sürücü belgesi alacaklarına dair bir alanın yer almasının sağlanması,
- Sürücü Adayları ve Sürücülerin mevzuat değişiklikleri konusunda bilgisi olmayıp, talep ettikleri sürücü sınıfının yeni sistemdeki karşılığını bilmemektedirler. Ayrıca birde buna Beyan Formunda sürücü/sürücü adaylarına sorulan soruların, tıbbi terimler içermesinin(Örn: Blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı var mı?)eklenmesi nedeniyle karışıklıklar meydana gelmektedir. Beyan formunun tıbbi terimlerden arındırılması,
- Beyan formunda iki imza kısmı olması yerine, İmza kısmının adı-soyadı, tarih, imza şeklinde tek (imza) olmasının daha uygun olacağı
- Mevzuatı gereği ilk başvurulan yer tarafından ıslak imzalı olarak alınması gereken Beyan Formunun ne kadar süre ile arşivleneceği,
- 16 yaş sınırı bulunan “M ve A1” sınıfı sürücü belgesi taleplerinde yaşı gereği imza yetkisi olmayan sürücü/sürücü adayına ait beyan formunun velisi/yasal vasisi tarafından imzalanmasının sağlanması ve velisi/yasal vasisi refakatinde muayenesinin yapılması gerektiği,
- Aile Hekimlerinin, sürücü/sürücü adayı bilgilerine Sağlık-Net’ten kısmen bakabilmeleri ve Medulla Sisteminde vatandaşın ilaç geçmişinin sadece son altı aylık (ve son 1 yıllık raporlu ilaç) dönemi görülebilmelerinin neden olduğu yetersizlikler,
- Aile Hekimleri kendi hastalılarına yönelik geçmiş sağlık kayıtlarına Bakanlık kayıtları üzerinden ulaşabilirken, bundan öncesine ve/veya misafir hastalarda bu tür geçmiş sağlık kayıtlarına ulaşamamaktadır. ESK (Elektronik Sağlık Kaydı) bilgilerinin yeterli oranda görülememesi ve kişilerin geriye dönük geçirdiği hastalıkların atlanabileceği ve bu kişilere sürücü olur raporu tanzim edilmesinde yapılan muayene bulguları ve beyan formuna güvenmek durumunda kalınmasının ortaya çıkaracağı problemler,
- Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte, uzman hekim sağlık muayeneleri için birinci grup sürücü belgesi sınıflarına göre ayrı, ikinci grup sürücü belgesi sınıflarına göre ayrı, değerlendirme yapmaları istenmektedir. Fakat Aile Hekimlerine “sürücü olur “gibi daha fazla sorumluluk yükleyen seçeneğin bırakılması, Aile Hekimlerince gerek alınan eğitim ve gerekse çalışılan ortamlardaki teçhizat ve sınırlı donanımlarla yapılması ve tespit edilmesi zor olan durumlar nedeniyle (örn. görme alanı, duyma derecesi, skotom) bütün sürücü adaylarının Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarına sevk edilmesi gerekliliği gibi bir duruma neden olduğu,
-Sağlık Raporunda III. kısımda yer alan Uzman Tabip/Tabipler tarafından yapılan muayeneler kısmı en az beş ana branş tarafından kullanıma uygun genişlikte olmalıdır.
-Sağlık Raporu III. kısmına ‘’İl Sağlık Müdürlüğü Komisyonu’na sevki gerekir’’ gibi bir ibarenin eklenmesinin uygun olacağı,
- Maliye Bakanlığı mevzuatlarının, MTV-ÖTV muafiyeti hakkında halen Yönetmelik değişikliklerine uyumlu hale getirilmemesi, hâlen ÖTV indirimi için içerisinde " H sınıfı sürücü olabilir, tertibatlı manuel/otomatik vites araç kullanabilir" yazan ayrı bir rapor istenmesinin neden olduğu belirsizlikler,
-Uzman Hekim Muayenelerimizde, hâlâ “H sınıfı sürücü olabilir" yazan raporlamaların devam etmesi,
-Sürücü kurslarının bilgilendirilmesi ve yanlış yönlendirmelerin önlenmesi,
-Mezkûr Yönetmelik sonrası sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren, bildirim yükümlüğü olan durumlarda; kişiye ait kimlik bilgileri, hastalığın tanısının tabibin görevli olduğu sağlık kuruluşu tarafından bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bildirimler için bir madde de trafik tescil kuruluşu, diğer madde de Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirim yapılması belirtilmiştir. Bu belirsizliğin giderilmesi hususu,
-Vatandaşlarımızdan, sevk yapılan branş muayenelerinde ücret talep edilmesi sürücü/sürücü adayı ile ilk müracaat hekimini karşı karşıya bırakmasının neden olduğu huzursuzluklar hakkında,

Belirtilen görüş, düşünce ve talepler Bakanlığa iletilmek üzere alınmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi