Aile Hekimi Tarafından Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Düzenlenir?

Aile Hekimi Tarafından Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Düzenlenir?engelli sürücü sağlık raporu düzenleme

Pratisyen Hekim/Aile Hekimi Tarafından Yapılan Muayene Kısmı:
Mevzuat değişikliği sonrası özellikle Emniyet Müdürlüğü, il ve ilçe Trafik Tescil Şubelerinin farklı uygulamalarından kaynaklanan problemler ortaya çıktığı görülmüştür. Uygulamanın ilk zamanlarında Emniyet Genel Müdürlüğünün bazı il müdürlüklerine verdiği cevabi yazılarda, aile hekimlerinin muayenelerinde karar kısmına Sürücü belgesi sınıfı belirtilmeden, sadece; “sürücü olur “ olarak raporlamanın yapılması istenmişti. Son zamanlarda ise hangi sınıf sürücü olacağının belirtilerek “sürücü olur “ ibaresinin işaretlenmesi istense de bu konuda resmi bir yazı tarafımıza bildirilmemiştir.
Sürücü/sürücü adayının, AHBS, Sağlık-Net ve SGK-Medulla sistemindeki sağlık verileri, hastalık bilgileri kontrol edilmelidir. 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” in ikinci fıkrasında; ‘’sürücü/sürücü adayının sağlık durumuna ilişkin tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayeneleri yapmalıdır.’’ Şeklinde belirtilmektedir.

Pratisyen/Aile Hekimi tarafından muayenesi yapılan Sürücü Adayı/Sürücünün:
TANI kısmına:

‘’… ... (A,B,D1...vs.) Sınıfı Sürücü Belgesi almak istediğini beyan eden kişinin yapılan muayenesinde’’ şeklinde, beyan formunda belirtilen sınıfı yazmaları, devamında varsa hastalık tanıları ve “Z02.4 Ehliyet İçin Muayene” tanısının girilmesi uygun olacaktır. Raporlamalarda;“sürücü olur “ işaretlemesi yanında sürücü veya sürücü adayının beyan formunda belirttiği sürücü belge sınıfının yazılması daha sonra birinci grup sürücü, ikinci grup sürücü belgesi tartışmalarının yaşanmasını önleyecek ve beyan formunun 2.basamak sağlık kuruluşlarına iletilemediğinde, uzman hekimin muayenesi açısından faydalı olacaktır.

KARAR kısmına,
Sürücü veya sürücü adayının, uzman hekim muayenesine sevk edilmesini gerektirecek bir durumu bulunmuyorsa; sürücü/sürücü adayları için “Sürücü Belgesi almasını engelleyici bir sağlık problemi bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” şeklinde karar belirtilmesi ve “sürücü olur “ kutucuğunun işaretlenmesi yeterli olacaktır.
Sürücü veya sürücü adayının uzman hekim muayenesine sevk edilmesi durumunda; hastalık tanıları ile muayenesi gereken branşlar belirtilmelidir.’’…………….tanı / tanıları nedeniyle………… …branşı / branşları uzmanlık muayenesi/ muayeneleri hariç olmak üzere sürücü belgesi almasında sakınca yoktur “ şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır. Bu şekilde rapor düzenlenmesi sürücü veya sürücü adayının tekrar raporu ilk dolduran Pratisyen/Aile hekime gelmesine gerek bırakmayacaktır.

Muayenesi yapılan Sürücü Adayı/Sürücünün, varsa Sürücü/Sürücü Adayı ve Araçlara İlişkin Kod Tablosunda belirtilen Kısıtlama kodunun ilgili kısma yazılması. Pratisyen tabip/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilecekleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarihli Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu resmi yazısında belirtilmektedir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi