İl Sağlık Müdürlüğü Özürlü Sürücü Sağlık Raporu İşlemleri

İl Sağlık Müdürlüğü Özürlü Sürücü Sağlık Raporu İşlemleri.İl Sağlık Müdürlükleri tarafından H sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarına verilen sağlık raporu için yapılması gereken işlemler ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı.

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 67553432/476.01

Konu : Yeni Sürücü Belgeleri ve Sürücü Sağlık Raporları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazetede” Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarihli Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu resmi yazısı sonrası yeni ehliyet edinecek ve ehliyetlerini değiştirecek vatandaşlarımız ve ilgili kurum kuruluşlar açısından ciddi değişikler içeren bir süreç başlamıştır. Özellikle;

-Sürücü belgesi sınıflarının değişmesi, 9 olan sürücü belgesi sınıfının 17’ye çıkması ve vatandaşlarımızın yeni sürücü belge sınıflarından hangisini belirteceğini bilmemesi,
-H sınıfı sürücü belgesi sınıfının kaldırılması ve Özel Tertibatlı Motorlu Araç kavramı getirilmiş olması,
-Hekimlerimize ciddi sorumluluklar yüklenmiş olması, beyan formu alma yükümlülüğü getirilmiş olup, hekimlerimizin muayenelerinde birinci grup sürücü sınıfına göre ayrı, ikinci grup sürücü sınıfına göre ayrı, değerlendirme yapmaları gerekmesi,
gibi önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
İl Sağlık Müdürlüğü olarak Mezkûr Mevzuatlarda bahsi geçen Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu oluşturma süreci tamamlanmış ve komisyona sevk edilen raporlar her ayın ilk haftası toplanan komisyonda karara bağlanmaktadır. Geçen süreçte, Emniyet Müdürlüğü (sürücü belgeleri/ehliyetler/sürücü belgeleri), Milli Eğitim Müdürlüğü(sürücü kursları ve sürücü sınıfları eğitimleri), Vergi Dairesi (vergi indirimi), Halk Sağlığı Müdürlüğü(Aile Hekimleri), Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği(uzman hekim muayeneleri) ile görüşmelerde bulunulmuş, birçok aşamada sıkıntılarla karşılaşıldığı ve yeterli bilgi sahibi olunmadığı görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen nedenler ve benzeri birçok nedenlere istinaden ilgili kurum kuruluşlar, komisyona gelen vatandaşlarımız ve özellikle sahada görev alan hekimlerimizle yapılan görüşmeler sonrası aşağıda belirttiğimiz hususların;
-Öncelikle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarihli Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu resmi yazısının kamu ve özel tüm sağlık kurum kuruluşlarında görev yapan hekimlerimize tebliğinin,
-Hazırlanan ekteki Değerlendirme Notu yazımızın kamu ve özel tüm sağlık kurum kuruluşlarında görev yapan hekimlerimiz ve sağlık kurullarına bildirilmesinin,
İl Sağlık Müdürlüğümüzce uygulama birliğinin sağlanması açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Kemal SÜLEYMAN
Vali a.
İl Sağlık Müdürü

EKLER:
Özel Tertibatlı Motorlu Araç Komisyonu Değerlendirme Notu

Dağıtım:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliğine
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi